Od polityczności do polityczności

Od polityczności do polityczności

ham-w2

Polskie Hamlety od roku 1989 do 2019 zatoczyły koło od polityczności do polityczności – taką tezę stawiają Tomasz Domagała i Łukasz Drewniak w swojej dyskusji, zabierając nas w przeszłość bliższą i dalszą – w podróż po historii polskiego teatru i po najważniejszych inscenizacjach tego dramatu.

W rzeczy samej, nic nie jest złem ani dobrem samo przez się, tylko myśl nasza czyni to i owo takim.

Partner