Hamlet i kobiety jego życia

Hamlet i kobiety jego życia

Ofelia

Anna Ratkiewicz, Kierownik Działu Edukacji GTS, wprowadzi nas w świat Hamleta, opowiadając o źródłach historycznych dramatu.

Zapoznamy się także z wybranymi postaciami ze sztuki: tytułowym księciem duńskim, jego matką – królową Gertrudą oraz o jego domniemaną dziewczyną – Ofelią. Poznamy ich uczucia, tajemnice i relacje między nimi i posłuchamy, co mają do powiedzenia.

Być albo nie być; oto jest pytanie:
Czy szlachetniejszym jest znosić świadomie
Losu wściekłego pociski i strzały,
Czy za broń porwać przeciw morzu zgryzot,
Aby odparte znikły? – Umrzeć, – usnąć